"Rozwój dziecka rozwój mowy" - prezentacja dla rodziców w szkołach i przedszkolach

W związku z nasilającymi się w ostatnich latach zaburzeniami rozwoju językowego u dzieci w wieku do lat 6, zwracamy się z propozycją przeprowadzenia w szkołach i przedszkolach, prezentacji multimedialnej zatytułowanej „Rozwój dziecka – rozwój mowy”.

Prezentacja ma na celu przybliżenie problematyki rozwojowej dziecka od momentu urodzenia do osiągnięcia gotowości do podjęcia nauki szkolnej, a tym samym porusza zagadnienia związane z umiejętnościami komunikacyjnymi dziecka, których rozwój jest ściśle związany z jego ogólnym rozwojem psychofizycznym.

Na spotkanie mające również wymiar społeczny zapraszamy rodziców - nie tylko dzieci uczęszczających do Państwa placówki, ale także wszystkich zamieszkujących Waszą miejscowość, posiadających dzieci w wieku od 0 do 6 lat.

W przypadku wyrażenia chęci na zorganizowanie wspomnianego spotkania prosimy o nadesłanie pisemnej prośby na adres Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Limanowej z zaznaczeniem nazwiska logopedy prowadzącego prezentację: mgr Renata Bieda.