WIATR W ŻAGLE i TRAMPOLINA

W związku z nieuzbieraniem się w tym roku szkolnym 2019/20 odpowiedniej ilości dzieci do grupy "Wiatr w żagle" oraz na podstawie dotychczasowych doświadczeń, chcielibyśmy ogłosić iż prowadzimy rekrutację do treningu grupowego w ramach zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne od marca do końca września 2020 roku, w następujący sposób:

- do grup dziecięcych "Wiatr w żagle" dla dzieci z klas: 3 i 4; 5 i 6 oraz 7 i 8, (a zatem osoby które oczekiwały na warsztaty w bieżącym roku mogą uczestniczyć w nich w roku kolejnym,

- do grupy młodzieżowej "Trampolina" dla osób ze szkół ponadpodstawowych.

Zapisów można dokonać telefonicznie w sekretariacie poradni.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce OFERTA, Formy pomocy grupowej.