INFORMACJA DLA SZKÓŁ

Drodzy  nauczyciele !

W związku z koniecznością realizacji podstawowych zadań Poradni związanych z diagnozą i terapią od marca 2020 roku nie przyjmujemy wniosków na szkolenia, warsztaty i prelekcje. Natomiast diagnozy problemowe i inne działania związane ze wspomaganiem szkół przyjmowane są w normalnym trybie.