GRUPA WSPARCIA

 

W 2019 roku „Grupy wsparcia dla osób pracujących z dziećmi i rodzinami” realizowana będzie przez zespół pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej. Informacji udzielają Pani Joanna Kuźniacka oraz Pani Marzena Piętoń, pod numerem telefonu (18) 33-37-912. Szczegółowe i bieżące informacje znajdują się tutaj:

GRUPA POMAGACZY PCPR Limanowa

 

Ważne dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością ruchową

Informujemy, iż Poradnia prowadzi badania w domu dziecka, jeśli zachodzi taka konieczność ze względu na stan zdrowia dziecka. Działanie takie podejmowane jest na prośbę i wyraźne, pisemne wskazanie rodziców. W celu uzyskania takiej formy pomocy należy wpisać we wniosku, pod podpisami rodziców: "proszę o badanie w domu".

"Rozwój dziecka rozwój mowy" - prezentacja dla rodziców w szkołach i przedszkolach

W związku z nasilającymi się w ostatnich latach zaburzeniami rozwoju językowego u dzieci w wieku do lat 6, zwracamy się z propozycją przeprowadzenia w szkołach i przedszkolach, prezentacji multimedialnej zatytułowanej „Rozwój dziecka – rozwój mowy”.

Prezentacja ma na celu przybliżenie problematyki rozwojowej dziecka od momentu urodzenia do osiągnięcia gotowości do podjęcia nauki szkolnej, a tym samym porusza zagadnienia związane z umiejętnościami komunikacyjnymi dziecka, których rozwój jest ściśle związany z jego ogólnym rozwojem psychofizycznym.

Na spotkanie mające również wymiar społeczny zapraszamy rodziców - nie tylko dzieci uczęszczających do Państwa placówki, ale także wszystkich zamieszkujących Waszą miejscowość, posiadających dzieci w wieku od 0 do 6 lat.

W przypadku wyrażenia chęci na zorganizowanie wspomnianego spotkania prosimy o nadesłanie pisemnej prośby na adres Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Limanowej z zaznaczeniem nazwiska logopedy prowadzącego prezentację: mgr Renata Bieda.

Diagnoza zawodoznawcza

Pedagog specjalizujący się w poradnictwie edukacyjnym i zawodowym (tzw. doradca zawodowy), dokonuje diagnozy, na podstawie której pomaga uczniowi w określeniu swojej ścieżki edukacyjnej np. dotyczącego wyboru odpowiedniej szkoły oraz ścieżki zawodowej, tzn. jak zaplanować swoją karierę aby móc spełniać się w wymarzonym przez siebie zawodzie, a także w wielu innych kwestiach z tym związanych.

Czytaj więcej