Dzieci

Naszymi podopiecznymi są dzieci w wieku od 0-18 lat oraz młodzież ucząca się. Dla nich prowadzimy diagnozę aktualnych możliwości oraz obszarów do rozwoju, terapię w przypadkach napotkania trudności rozwojowych, grupy terapeutyczne, warsztaty ogólnorozwojowe w klasach oraz inne formy wsparcia dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Rodzice

Jako osoby najważniejsze w życiu dziecka Rodzice biorą aktywny udział w procesie wsparcia poprzez udział w "Szkole dla rodziców", terapii rodzin, wywiadówkach warsztatowych organizowanych przez Poradnię w szkołach, konsultacjach, poradach oraz poprzez realizację zaleceń do pracy w domu. Są również inicjatorami wszelkich działań Poradni podejmowanych względem ich dziecka.

Nauczyciele

Szkoła to poza domem rodzinnym najważniejsze miejsce, w którym dziecko uczy się, wychowuje, socjalizuje i dorasta. Atmosfera, relacje, metody nauczania oraz sposób w jaki nauczyciele prowadzą proces edukacyjny i wychowawczy, niejednokrotnie determinują dalszy rozwój i przyszłość dziecka.Nauczyciele to osoby znaczące, które mogą wpływać na ważne aspekty w życiu dziecka .Kierujemy do nich ofertę szerokiego wsparcia i współpracy w formie grupy wsparcia, warsztatów dla Rad Pedagogicznych szkół, konsultacje i porady, obserwacje lekcji i poradnictwo psychologiczne w zakresie metod pracy z dzieckiem i klasą, interwencje w sprawach trudnych oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

Naszym priorytetem jest profesjonalny kontakt z klientem oraz kulturalna, serdeczna i oparta na szacunku komunikacja. Każdy z klientów ma jednakowy dostęp do naszej oferty. Wspólnie tworzymy ciepłą i życzliwa atmosferę, aby każdy kto do nas przychodzi czuł się bezpiecznie i komfortowo.

Podejmujemy każde wyzwanie, nie unikamy trudności, odpowiedzialnie pokonujemy bariery nasze własne i klientów. Udzielana przez nas pomoc jest bezpłatna.