Od 06.05.2020 roku wznowienie zadań związanych z wydawaniem opinii i orzeczeń.

Informujemy, iż do dnia 06.05.2020 roku Poradnia wznawia swoją działalność w zakresie zadań związanych z wydawaniem opinii i orzeczeń dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w szczególności związanych z wydawaniem orzeczeń przez Zespół Orzekający. W związku z tym na terenie Poradni będą odbywały się diagnozy psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczn , natomiast pozostałe formy pracy jak terapie i konsultacje nadal będą odbywały się w formie zdalnej.

Rodzice, którzy zgłoszą się z dzieckiem na spotkanie diagnostyczne zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

 

Należy zapewnić dziecku i sobie maskę oraz rękawiczki jednorazowe.

Jeśli w domu przebywa ktoś w izolacji lub kwarantannie należy bezwzględnie powiadomić o tym osobę informującą telefonicznie o terminie badania – badanie zostanie przesunięte na inny termin.

Dzieci nie powinny mieć przy sobie niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

Po wejściu na teren Poradni należy zdezynfekować dłonie płynem dostępnym w poczekalni.

Należy zachować 2 metrową odległość pomiędzy osobami oczekującymi w poczekalni.

Należy przychodzić dokładnie na wyznaczoną godzinę – nie wcześniej i nie później.

Nie wchodzić do sekretariatu , jeśli przebywa tam już inna osoba.

Wnioski należy składać za pośrednictwem poczty lub wrzucając do pojemnika przed drzwiami do sekretariatu