Od 01.06.2020 roku wznowienie standardowych działań Poradni

Informujemy, iż od dnia 01.06.2020 roku Poradnia kontynuuje swoją działalność w zakresie zadań związanych z wydawaniem opinii i orzeczeń oraz konsultacji i terapii. Na terenie Poradni będą odbywały się diagnozy psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne oraz pozostałe formy pracy takie jak terapie i konsultacje.

Rodzice, którzy zgłoszą się z dzieckiem na spotkanie diagnostyczne lub terapeutyczne zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

 

Należy zapewnić dziecku i sobie maskę oraz rękawiczki jednorazowe.

Jeśli w domu przebywa ktoś w izolacji lub kwarantannie należy bezwzględnie powiadomić o tym osobę informującą telefonicznie o terminie badania – badanie zostanie przesunięte na inny termin.

Dzieci nie powinny mieć przy sobie niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

Po wejściu na teren Poradni należy zdezynfekować dłonie płynem dostępnym w poczekalni.

Należy zachować 2 metrową odległość pomiędzy osobami oczekującymi w poczekalni.

Należy przychodzić dokładnie na wyznaczoną godzinę – nie wcześniej i nie później.

Nie wchodzić do sekretariatu , jeśli przebywa tam już inna osoba.

Wnioski należy składać za pośrednictwem poczty lub wrzucając do pojemnika przed drzwiami do sekretariatu