GRUPA KONSULTACYJNA DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI I RODZINĄ

DLACZEGO?

Ponieważ w pracy z drugim człowiekiem najważniejsze jest by go dobrze rozumieć. W rozumieniu drugiego człowieka pomaga nie tylko rozwój własnych kompetencji społecznych czy zawodowych ale przede wszystkim otwartość i gotowość do brania pod uwagę różnych punktów widzenia w stosunku do osoby którą próbujemy zrozumieć, tym bardziej jeśli mamy jej pomagać. Z tego powodu najlepsze ośrodki psychoterapii opierają się w swojej pracy o tzw. superwizję. Praktyka zawodowa pokazuje, że w kontakcie z drugim człowiekiem napotykamy na różne sytuacje, w tym sytuacje trudne. Otwarte i szczere omówienie takich spraw z zaufaną osobą w bezpiecznych warunkach często pomaga w dalszej pracy i zrozumieniu zaistniałych trudności. Grupa konsultacyjna to spotkanie osób zajmujących się podobnym tematem a pracujących w różnych miejscach i placówkach nastawiona na wzajemną pomoc i współpracę.

DLA KOGO?

Grupa konsultacyjna to spotkania osób zajmujących się pracą z dziećmi i rodziną, które napotykają w swojej pracy na różne sytuacje, w tym trudności.

JAK PRACYJEMY?

Grupowo wg określonej struktury.

CZEGO OCZEKUJEMY?

Od każdego uczestnika jak i od siebie:

  1. Zachowania tajemnicy zawodowej.
  2. Dochowania anonimowości w świetle przepisów o ochronie danych osobowych oznacza to zakaz używania danych personalnych lub innych informacji mogących zidentyfikować daną osobę.
  3. Otwartości.
  4. Zaangażowania.
  5. Regularnego uczestnictwa.

GDZIE I KIEDY SIĘ SPOTYKAMY?

MIEJSCE:

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Limanowej, ul. Z. Augusta 8.

TERMINY:

Spotkania trwają 2 godziny zegarowe.

KONTAKT:

Prowadząca: Iwona Kosiarska – Nowak, tel. 18 3371737.

Informacje na temat terminów szczegółowych udzielane są w sekretariacie, w godzinach  pracy poradni tj. między 7:30 – 17:00 lub przez prowadzącą.

Szczegóły dotyczące pracy w danym roku szkolnym zawarte są w aktualnościach.