Trening efektywnej nauki

poszerzenie wiedzy o metodach efektywnego uczenia się oraz zwiększenie wiary we własne siły uczestników.

W programie

  • jak działa pamięć
  • techniki szybkiego uczenia się
  • rozwój własnej kreatywności
  • metody nauki języków obcych
  • ćwiczenia wspomagające koncentrację
  • szybkie czytanie
  • jak organizować sobie naukę
  • sporządzanie notatek
  • jak przygotować się do sprawdzianów/ testów

Rodzice , którzy chcieliby skorzystać z proponowanych form pomocy proszeni są o telefoniczne lub pisemne zgłaszanie się do sekretariatu Poradni.