DZIECIĘCA GRUPA TRENINGOWA „WIATR W ŻAGLE!!!!”

 

 

DLA KOGO?

Dla dzieci z klas: 3 i 4; 4 i 6; 7 i 8 szkoły podstawowej. Takich które funkcjonują prawidłowo lub mają kłopoty z nieśmiałością, nadmierną energią, są zbyt milczące lub za bardzo rozmowne.

PO CO?

Warsztaty pomogą w przygotowaniu się do nowych wyzwań, szkolnych i rozwojowych.
Umożliwią zdobycie i przećwiczenie umiejętności społecznych w nowej grupie takich jak:

-  prezentacja siebie, przełamywanie nieśmiałości,
-  otwarte mówienie o sprawach ważnych dla dziecka,
-  umiejętności rozmowy o trudnościach i konfliktach,
-  rozwiązywanie konfliktów,
-  rozpoznawanie emocji własnych i cudzych,
-  współpraca i współdziałanie,
- szanowanie odrębności drugiej osoby i jej akceptacja.

KIEDY?

Rekrutacja do grupy odbywa się co roku w wyznaczonym terminie i trwa do czasu uzbierania się co najmniej 12 uczestników.
Zajęcia będą odbywały się w wybrany dzień tygodnia w godzinach popołudniowych  od 15 do 17. Zajęcia obejmują 20 spotkań, po 2 godziny zegarowe, w odstępach co tygodniowych. Dodatkowe 2 godziny to spotkanie wstępne i podsumowujące z rodzicami.

Bieżące informacje na temat aktualnego naboru prosimy śledzić w zakładce AKTUALNOŚCI.

JAK?

Zapisy do grupy przyjmują pracownicy sekretariatu oraz psychologowie: Renata Ociepka i Iwona Kosiarska – Nowak w godzinach pracy poradni od 7:30 do 17. W przypadku nieobecności psychologa w momencie kontaktu prosimy pozostawić w sekretariacie numer kontaktowy i nazwisko. Osoba rekrutująca oddzwoni do Państwa w ciągu 2dni.

Pierwsze spotkanie organizacyjne odbywa się wyłącznie z rodzicami.
Kolejne spotkanie organizacyjne odbywają się z dziećmi.
Po pierwszym spotkaniu z dziećmi następuje podjęcie ostatecznej decyzji czy dziecko pozostaje w grupie czy też z niej rezygnuje. Pierwsze spotkanie organizacyjne trwa dłużej tj. 3 godziny zegarowe.

PODSTAWOWE ZASADY UCZESTNICTWA

Głównym i podstawowym kryterium rekrutacyjnym jest CHĘĆ UDZIAŁU dziecka w grupie oraz zobowiązanie rodzica do przyprowadzania dziecka na każde zajęcia.
BRAK jakiejkolwiek AGRESJI  (słownej czy fizycznej). Oznacza to, że prowadzący i uczestnicy dbają o to by nikt nikogo nie obrażał, nie atakował, nie krzywdził.

Nie przyjmujemy do jednej grupy rodzeństwa.

METODA PRACY

Zajęcia mają charakter warsztatów psychologicznych. Składają się z krótkich ćwiczeń, takich jak: wprowadzenia tematyczne, doświadczanie w ćwiczeniach, dramach, debatach. Cennym elementem uczącym jest wymiana doświadczeń między uczestnikami oraz praktyczne wypróbowywanie nowych umiejętności   w trakcie pracy w grupie oraz w postaci zadań domowych.

PROCEDURA REKRUTACYJNA

  1. Wniosek o objęcie pomocą psychologiczną grupową – druk standardowy PPP. Jest to pisemna zgoda rodziców i dziecka.
  2. Udział rodziców w spotkaniu informacyjnym i podsumowującym. Wywiad/rozmowa. Ankieta wstępna i końcowa.
  3. Udział dziecka w spotkaniu organizacyjnym. Ankieta wstępna i końcowa.

images/Materialy/wiatr-w-zagle--wstp.doc