Oferta szkoleń - zagrożenia internetowe

Oferta szkoleń i warsztatów

W ZAKRESIE PROFILAKTYKI  BEZPIECZNEGO INTERNETU ORAZ ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z NOWOCZESNYMI TECHNOLOGIAMI TELEINFORMACYJNYMI

NAUCZYCIELE , WYCHOWAWCY, (RADY  PEDAGOGICZNE)

 1. Mediatyzacja życia uczniów- ( „Digital Native”, seksualizacja przekazu medialnego, wpływ korzystania z Internetu na postawy i zachowanie młodych ludzi, obniżenie wrażliwości na przekazy medialne, wiedza kontra informacja, Internet a rozwój dzieci i młodzieży, itp)
 2. Zagrożenia płynące z nowoczesnych technologii teleinformacyjnych - najnowsze trendy aktywności on-line(fenomen Internetu oczami uczniów, cyberprzemoc, uzależnienia, uwodzenie, prostytucja on-line, portale społecznościowe(Facebook. Snapcht, Ask.fm) niebezpieczne kontakty i treści, wirtualne światy, nowe aktywności on- line)

RODZICE

 1. Zrozumieć Internet – zagrożenia płynące z nowych mediów-( omówienie fenomenu Internetu w życiu młodzieży, najnowsze trendy aktywności on- line: prostytucja, uwodzenie, agresja, portale społecznościowe, informacje związane z korzystaniem przez dzieci z nowoczesnych technologii)
 2. Mediatyzacja życia dzieci( urodzeni z myszka i komórką w ręku, „inny” model rozwoju ,przyswajania informacji, rady dla rodziców, omówienie czasu spędzanego przed telewizorem i Internetem oraz korzystania z telefonów komórkowych ,wieku dostępu do mediów, wpływu na codzienne życie, wpływ agresywnych gier na życie codzienne dzieci)

UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 • KLASY I-III
 1. Bezpieczni w Sieci – ( lekcja dla dzieci w młodszym wieku szkolnym, profilaktyka bezpiecznego Internetu dla najmłodszych odbiorców, uwrażliwienie na zagrożenia, czas: 45 min
 • KLASY IV- VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ,
 1. „Lekcja bezpieczeństwa”- (zagrożenia płynące z portali społecznościowych, niebezpieczne kontakty, samounajnianie, prywatność w serwiach społecznościowych niebezpieczne treści, kradzież tożsamości, uwodzenie w sieci, naruszenie wizerunku, cyberprzemoc, postulaty bezpiecznego Internetu, promocja bezpiecznych zachowań sieciowych)  czas: 90 min
 2. Stop cyberprzemocy ( radzenie sobie z sytuacjami agresji elektronicznej, uświadomienie specyfiki problemu, upublicznianie aktu agresji, konsekwencje prawne i psychologiczne)

 czas: 90 min

 GIMNAZJUM,  SZKOŁY  PONAGIMNAZJALNE

 1. „W sieci” ( uwodzenie w Internecie, cyberprzemoc, samoujawnianie i prywatność na portalach społecznościowych) czas: 90 min
 2. Dzień z życia- (zajęcia podejmują tematykę portali społecznościowych oraz gier on- line, mają na celu rozliczenie czasu wykorzystywanego w Internecie, nadużywania i uzależnienie od Internetu)  czas: 90 min
 3. Mój wizurenek on-line (zajęcia podejmują tematykę portali społecznościowych zwłaszcza Facebooka i sposobów prezentowania swojego wizerunku w sieci, zagrożenie związane z upublicznianiem swoich danych i zdjęć) czas: 90 min