Dzieci

Naszymi podopiecznymi są dzieci w wieku od 0-18 lat oraz młodzież ucząca się. Dla nich prowadzimy diagnozę aktualnych możliwości oraz obszarów do rozwoju, terapię w przypadkach napotkania trudności rozwojowych, grupy terapeutyczne, warsztaty ogólnorozwojowe w klasach oraz inne formy wsparcia dostosowane do indywidualnych potrzeb.