Rodzice

Jako osoby najważniejsze w życiu dziecka Rodzice biorą aktywny udział w procesie wsparcia poprzez udział w "Szkole dla rodziców", terapii rodzin, wywiadówkach warsztatowych organizowanych przez Poradnię w szkołach, konsultacjach, poradach oraz poprzez realizację zaleceń do pracy w domu. Są również inicjatorami wszelkich działań Poradni podejmowanych względem ich dziecka.