Nauczyciele

Szkoła to poza domem rodzinnym najważniejsze miejsce, w którym dziecko uczy się, wychowuje, socjalizuje i dorasta. Atmosfera, relacje, metody nauczania oraz sposób w jaki nauczyciele prowadzą proces edukacyjny i wychowawczy, niejednokrotnie determinują dalszy rozwój i przyszłość dziecka.Nauczyciele to osoby znaczące, które mogą wpływać na ważne aspekty w życiu dziecka .Kierujemy do nich ofertę szerokiego wsparcia i współpracy w formie grupy wsparcia, warsztatów dla Rad Pedagogicznych szkół, konsultacje i porady, obserwacje lekcji i poradnictwo psychologiczne w zakresie metod pracy z dzieckiem i klasą, interwencje w sprawach trudnych oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.