Pomóżmy dzieciom, by każde z nich stało się tym, kim stać się może.