Bez pogodnego, pełnego dziecięctwa całe życie jest kalekie.