Dziecko ma prawo do poważnego traktowania jego spraw, do sprawiedliwego ich rozważania.