Ważne dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością ruchową

Informujemy, iż Poradnia prowadzi badania w domu dziecka, jeśli zachodzi taka konieczność ze względu na stan zdrowia dziecka. Działanie takie podejmowane jest na prośbę i wyraźne, pisemne wskazanie rodziców. W celu uzyskania takiej formy pomocy należy wpisać we wniosku, pod podpisami rodziców: "proszę o badanie w domu".