Diagnoza zawodoznawcza

Pedagog specjalizujący się w poradnictwie edukacyjnym i zawodowym (tzw. doradca zawodowy), dokonuje diagnozy, na podstawie której pomaga uczniowi w określeniu swojej ścieżki edukacyjnej np. dotyczącego wyboru odpowiedniej szkoły oraz ścieżki zawodowej, tzn. jak zaplanować swoją karierę aby móc spełniać się w wymarzonym przez siebie zawodzie, a także w wielu innych kwestiach z tym związanych.

Diagnoza obejmuje badanie testami oraz kwestionariuszami w zakresie określenia:

  • osobowości,
  • temperamentu,
  • charakteru,
  • zainteresowań,
  • uzdolnień,
  • umiejętności,
  • skłonności zawodowych,
  • przedsiębiorczości.

Badania odbywają się na terenie poradni na wniosek rodzica. Dzięki indywidualnej poradzie zawodowej uczeń otrzymuje dużo informacji zwrotnych o sobie, dotyczących swoich mocnych i słabych stron, cech charakteru, swoich predyspozycji, zainteresowań, uzdolnień, wartości. Dostaje szeroki dostęp do informacji dotyczących dalszej drogi kształcenia, zostaje zapoznany z szeroką ofertą szkół oraz zawodów, co ułatwia mu podjecie decyzji zawodowej, zostaje także zapoznany z prognozą zapotrzebowania na pracowników w danym roku w powiecie limanowskim opracowaną ekspertów.