RÓŻNE OBLICZA TERAPII - WIOSENNA KONFERENCJA 17-20 MAJ 2021 ROK

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

zaprasza na

WIOSENNĄ KONFERENCJĘ

Różne Oblicza Terapii

 

- 17 maj - poniedziałek – „Terapia psychologiczna” Iwona Kosiarska-Nowak oraz Agnieszka Kaźmierek

- 18 maj – wtorek – „Szkoła dla rodziców” Artur Urbaniak Mutyzm wybiórczy” Renata Ociepka

- 19 maj - środa – „Terapia pedagogiczna” Marta Stanisz – Sroka Terapia logopedyczna” Renata Bieda

- 20 maj - czwartek „Terapia Biofeedback” Barbara Puchała - Pałka Terapia Integracji Sensorycznej” Magdalena Zwolińska

Szczegółowe informacje organizacyjne:

spotkania tematyczne zorganizowane są w dwóch grupach:

- GRUPA PORANNA w godzinach 9 – 11 oraz

- GRUPA POŁUDNIOWA w godzinach 12 – 14

ilość uczestników dla jednego spotkania: 10 osób z uwagi na sytuacje wymagającą reżimu sanitarnego.

 

Rejestracja pod numerem telefonu: +48 18 337 17 37

przez cały KWIECIEŃ 2021

w godzinach pracy Poradni tj. od 7:30 do 17:00

prosimy o podawanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu, daty i godziny wybranego spotkania tematycznego czy kilku spotkań.

 

SZCZEGÓŁOWY PRZEBIEG KONFERENCJI:

17 MAJ - PONIEDZIAŁEK

GRUPA PORANNA

9:00 – 9:15 Powitanie gości.

9:15 – 9:45 I Wykład: „Terapia psychologiczna” Iwona Kosiarska - Nowak.

9:45 - 10:00 Pytania, dyskusja.

10:00 – 10:30 II Wykład: „Terapia psychologiczna” Agnieszka Kaźmierek.

10:30 – 10:45 Pytania, dyskusja.

10:45 – 11:00 Pożegnanie gości, sprawy organizacyjne.

GRUPA POŁUDNIOWA

12:00 – 12:15 Powitanie gości.

12:15 – 12:45 I Wykład: „Terapia psychologiczna” Iwona Kosiarska - Nowak.

12:45 - 13:00 Pytania, dyskusja.

13:00 – 13:30 II Wykład: „Terapia psychologiczna” Agnieszka Kaźmierek.

13:30 – 13:45 Pytania, dyskusja.

13:45 – 14:00 Pożegnanie gości, sprawy organizacyjne.

 

18 MAJ - WTOREK

GRUPA PORANNA

9:00 – 9:15 Powitanie gości.

9:15 – 9:45 III Wykład: „Szkoła dla rodziców” Artur Urbaniak.

9:45 - 10:00 Pytania, dyskusja.

10:00 – 10:30 IV Wykład: „Mutyzm wybiórczy” Renata Ociepka.

10:30 – 10:45 Pytania, dyskusja.

10:45 – 11:00 Pożegnanie gości, sprawy organizacyjne.

GRUPA POŁUDNIOWA

12:00 – 12:15 Powitanie gości.

12:15 – 12:45 III Wykład: „Szkoła dla rodziców” Artur Urbaniak.

12:45 - 13:00 Pytania, dyskusja.

13:00 – 13:30 IV Wykład: „Mutyzm wybiórczy” Renata Ociepka.

13:30 – 13:45 Pytania, dyskusja.

13:45 – 14:00 Pożegnanie gości, sprawy organizacyjne.

19 MAJ - ŚRODA

GRUPA PORANNA

9:00 – 9:15 Powitanie gości.

9:15 – 9:45 V Wykład: „Terapia pedagogiczna” Marta Stanisz - Srok.

9:45 - 10:00 Pytania, dyskusja.

10:00 – 10:30 VI Wykład: „Terapia logopedyczna” Renata Bieda.

10:30 – 10:45 Pytania, dyskusja.

10:45 – 11:00 Pożegnanie gości, sprawy organizacyjne.

GRUPA POŁUDNIOWA

12:00 – 12:15 Powitanie gości.

12:15 – 12:45 V Wykład: „Terapia pedagogiczna” Marta Stanisz - Sroka.

12:45 - 13:00 Pytania, dyskusja.

13:00 – 13:30 VI Wykład: „Terapia logopedyczna” Renata Bieda.

13:30 – 13:45 pytania, dyskusja.

13:45 – 14:00 Pożegnanie gości, sprawy organizacyjne.

20 – MAJ - CZWARTEK

 

GRUPA PORANNA

9:00 – 9:15 Powitanie gości.

9:15 – 9:45 VII Wykład: „Terapia Biofeedback” Barbara Puchała - Pałka.

9:45 - 10:00 Pytania, dyskusja.

10:00 – 10:30 VIII Wykład: „Terapia Integracji Sensorycznej” Magdalena Zwolińska.

10:30 – 10:45 Pytania, dyskusja.

10:45 – 11:00 Pożegnanie gości, sprawy organizacyjne.

GRUPA POŁUDNIOWA

12:00 – 12:15 Powitanie gości przez Dyrektora pana Pawła Piętę.

12:15 – 12:45 VII Wykład: „Terapia Biofeedback” Barbara Puchała - Pałka.

12:45 - 13:00 Pytania, dyskusja.

13:00 – 13:30 VIII Wykład: „Terapia Integracji Sensorycznej” Magdalena Zwolińska.

13:30 – 13:45 Pytania, dyskusja.

13:45 – 14:00 Pożegnanie gości, sprawy organizacyjne.