ZMIANY W PORADNI od 8 lipca 2021 roku !!!

Drodzy rodzice i nauczyciele !

Zgodnie z zarządzeniem nr 33/21 Małopolskiego Kuratora Oświaty, z dniem 8 lipca 2021 roku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Limanowej została wskazana jako właściwa dla mieszkańców Powiatu Limanowskiego, w której będą działały Zespoły wydające orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

Zapraszamy do składania wniosków!