Oferta PPP dotycząca psychoedukacji rodziców, warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz szkoleń dla nauczycieli.

 

Imię i nazwisko

Temat zajęć/szkolenia

Grupa odbiorców

Elżbieta Rokita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA ZAWSZE –bezpieczne korzystanie z smartfona i innych urządzeń telekomunikacyjnych, cyberprzemoc, psychologiczne skutki nadużyć internetowych

 

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

KLASY VII -VIII

BEZPIECZNI W SIECI – cyberprzemoc, wizerunek on-line, niebezpieczne kontakty i treści, nadużywanie/uzależnienie od smartfona i Internetu

KLASY IV-VIII

STOP CYBERPRZEMOCY – sposoby postępowania, radzenie sobie z agresją w portalach społecznościowych

KLASY IV-VIII

BEZPIECZNI W SIECI – nauka bezpiecznego korzystania z Internetu, profilaktyka bezpiecznego Internetu dla najmłodszych użytkowników, uwrażliwienie na zagrożenia

KLASY I-III

UZALEŻNIENIE OD INTERNETU, SMARTFONA, GIER KOMPUTEROWYCH

RODZICE, NAUCZYCIELE

MEDITYZACJA ŻYCIA UCZNIÓW- urodzeni z myszką i komórką w ręku, omówienie fenomenu Internetu i telefonu w ujęciu dziecka, granice…

KLASYFIKACJA GIER KOMPUTEROWYCH – rodzaje popularnych gier komputerowych, przedziały wiekowe, skutki nadużywania

Barbara Puchała-Pałka

 

 

TEMATYKA ZWIĄZANA Z PORADNICTWEM ZAWODOWYM

UCZNIOWIE

RODZICE

 

Iwona Kosiarska - Nowak

 

KOMPETENCJE EMOCJONALNO-SPOŁECZNE

UCZNIOWIE

RODZICE

NAUCZYCIELE

 

 

Wiesława Steczowicz-Głowacka

 

PRZESIEWOWE BADANIE MOWY

KLASY 0-III

 

Marta Jurek

 

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH – DZIECKO Z DYSLEKSJĄ

NAUCZYCIELE

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH – DZIECKO ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Marta Stanisz - Sroka

 

 

ROLA W CZYTANIU DZIECIOM W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM

RODZICE

 

Artur Urbaniak

Anna Tylawska

 

 

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW W KLASIE

KLASY IV-VIII

RADZENIE SOBIE Z TRUDNYMI EMOCJAMI

ROZPOZNAWANIE U UCZNIÓW PROBLEMÓW EMOCJONALNYCH

NAUCZYCIELE

 

JAK RADZIĆ SOBIE Z TRUDNYMI ZACHOWANIAMI UCZNIÓW

WZBUDZANIE MOTYWACJI DO NAUKI

RODZICE

 

JAK ROZPOZNAĆ U DZIECI PROBLEMY EMOCJONALNE   

SZKOŁA DLA RODZICÓW

Renata Bieda

Agata Król

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE (GRUPOWE) DLA DZIECI 5-6 LETNICH W PPP LIMANOWA

W CZASIE FERII ZIMOWYCH

DZIECI 5-6LAT

Renata Bieda

ZESPÓŁ APSPERGERA- na co zwrócić uwagę podczas diagnozy – cechy dziecka z ZA (szkolenie na RP).

PRACOWNICY PPP LIMANOWA

O ZESPOLE ASPERGERA SŁÓW KILKA

NAUCZYCIELE

JAK PĘDZĄC PRZEZ ŻYCIE ZNALEŹĆ CZAS NA ROZMOWĘ Z DZIECKIEM ? - WARSZTATY

RODZICE

ROZWÓJ DZIECKA-ROZWÓJ MOWY – WARSZTATY DLA RODZICÓW DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I W ŻŁOBKU

RODZICE

DLACZEGO DZIECI MAJĄ PROBLEM Z MÓWIENIEM ? – czyli o wpływie rożnych sytuacji życiowych na rozwój umiejętności językowych

RODZICE

NAUCZYCIELE

Magdalena Zwolińska

OBJAWY ZABURZEŃ SENSORYCZNYCH -

WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE DZIECKA
I JEGO NAUKĘ

RODZICE

NAUCZYCIELE

 

Karolina Janczy

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA PRACĘ MÓZGU DZIECI I ZWIĘKSZAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ NAUKI

RODZICE

NAUCZYCIELE