Mutyzm wybiórczy. Informacje wstępne.

Coraz częściej pod opiekę naszej Poradni trafiają dzieci, które boją się mówić w pewnych sytuacjach. W niektórych okolicznościach mówią niewiele lub wcale nie mówią, podczas gdy w innych warunkach wypowiadają się swobodnie. Chętnie rozmawiają z wybranymi osobami lecz milkną natychmiast, gdy do pomieszczenia wejdzie ktoś inny. Kamienny wyraz ich twarzy może czasem sprawiać wrażenie, że milczenie jest zamierzone i celowe – wygląda to tak, jakby dziecko nie chciało rozmawiać z niektórymi osobami, w niektórych miejscach. Tymczasem te dzieci chcą mówić, ale cierpią z powodu lęku przed mówieniem. Kiedy oczekuje się od nich wypowiedzi odczuwają silny lęk, ich ciało zamiera w bezruchu i nie są w stanie wykrztusić słowa.

Tego typu trudności mogą nasuwać podejrzenie występowania mutyzmu wybiórczego. Mutyzm wybiórczy jest zaliczany do zaburzeń lękowych, polega na niemożności mówienia w pewnych sytuacjach, podczas gdy w innych mowa zostaje zachowana. Jest to stan niemal ciągłej czujności, zespół intensywnych emocji i reakcji fizjologicznych, wpływających na ciało i umysł. Dzieci dotknięte tym zaburzeniem znajdują się w zdecydowanie niekorzystnej sytuacji osobistej i społecznej. Mutyzm wybiórczy stanowi barierę w procesie uczenia się, a zaniedbany czy niewłaściwie leczony może przetrwać do wieku dorosłego. Wywiera również ogromny wpływ na osoby z otoczenia dziecka, zwłaszcza na jego rodziców i nauczycieli. Zdarza się, że rodzice i specjaliści wstrzymują się z interwencją, ponieważ boją się, że dodatkowo pogorszą sytuację. Tymczasem należy zająć się problemem jak najszybciej. Mutyzm wybiórczy można i należy leczyć. Im wcześniej, tym lepiej.

Powyższym wstępem rozpoczynam cykl artykułów poświęconych mutyzmowi wybiórczemu. Moim celem jest podzielenie się aktualnymi informacjami na temat tego zaburzenia z rodzicami i nauczycielami dzieci, które boją się mówić. Im więcej zgromadzimy wiedzy, im częściej będziemy współpracować i dzielić się doświadczeniami, tym skuteczniej będziemy pomagać.

Opracowała: Renata Ociepka

Zachęcam do obejrzenia filmu „Moje dziecko nie mówi”: http://youtube.com/watch?v=j8C7g_Hpb90