Terapia biofeedback

EEG Biofeedback (EEG - elektroencefalograf, z ang. biofeedback - biologiczne sprzężenie zwrotne) to metoda terapii oparta na wyspecjalizowanej technice komputerowej. Metoda powstała w ośrodku szkolenia astronautów NASA, następnie weszła do medycyny klinicznej. Terapia EEG Biofeedback umożliwia trening mózgu w celu poprawienia jego efektywności i uzyskania kontroli nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w naszym mózgu, zwykle niedostępnymi dla naszej świadomości. Za jej pomocą osoba poddawana treningowi uczy się czynności swojego mózgu. Uczy się, jak pozytywnie zmieniać wzorzec wytwarzanych fal mózgu (wzmacniać pożądane i hamować niepożądane fale mózgowe) bowiem stan naszego umysłu i zachowanie łączą się we wzorcu pracy mózgu.

Aparatura rejestruje cztery rodzaje fal - delta, theta, alfa, beta. Każda z tych fal odpowiada za inną aktywność mózgu. Na przykład fale theta odpowiadają za sen i fantazjowanie a fale beta1 za aktywne myślenie. Z kolei fale alfa pojawiają się w stanie relaksu. Jeżeli w czasie czuwania wytwarzamy za dużo fal theta, nie mamy warunków do sprawnego myślenia czy koncentrowania się. Podczas treningu EEG można nauczyć się regulować przebieg fal i dostosować je do aktualnych potrzeb.

Co dają treningi EEG Biofeedback? Treningi poprawiają koncentrację uwagi, szybkość myślenia, kreatywność, pamięć, polepszają nastrój, samoocenę i sen, równocześnie ucząc relaksu. Metoda jest bezpieczna, przyjemna i jako sposób uczenia się za pomocą wideogry nie ma żadnych ubocznych działań. Każdy trening jest monitorowany przez komputer. Istnieje możliwość zbiorczego wydruku wyników.

Wskazania do treningów EEG Biofeedback Spektrum wskazań do treningu EEG Biofeedback jest bardzo szeroki. Mogą z niego korzystać zarówno ludzie zdrowi, którzy chcą poprawić efektywność pracy mózgu, zmniejszyć poziom stresu, jak również osoby z różnymi zaburzeniami neurologicznymi, psychosomatycznymi i psychicznymi.

Treningi metodą EEG Biofeedback mają znaczący udział w terapii wielu zaburzeń, które w bezpośredni lub pośredni sposób wpływają na efekty szkolne dzieci w różnym wieku. Terapia EEG Biofeedback ma zastosowanie u dzieci i młodzieży z problemami takimi jak:

 • dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia

 •  zespoły zaburzeń uwagi i koncentracji (ADD)

 •  wady rozwojowe języka

 •  zaburzenia rozwoju mowy

 •  zaburzenia pamięci

 •  rozumienia czytanego tekstu

 •  problemy z czytaniem i pisaniem

 •  słaba wytrzymałość poznawcza

 •  brak motywacji do nauki

 •  zaburzenia snu

 •  lęki

 •  zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)

 •  nerwice

 •  moczenie nocne

 •  zachowania opozycyjne i buntownicze

 •  agresja

 •  tiki

 •  niekontrolowane wybuchy gniewu

 •  negatywne i natrętne myśli

 •  nadmierne zmiany nastroju

 •  zaburzenia snu

 •  nieśmiałość i nadmierne wycofywanie się

 •  niestabilność emocjonalna

 •  fobie szkolne

 •  chwiejne „ego" u nastolatków

Treningi EEG-Biofeedback uczą dziecko jak radzić sobie z trudnymi emocjami oraz stresem. Trening wycisza i relaksuje, umożliwiając równoczesną aktywację procesów myślowych. Dziecko poznaje jakie posiada możliwości i w jaki sposób może wykorzystać je w nauce. Treningi w połączeniu z klasycznymi metodami psychologiczno-pedagogicznymi przynoszą doskonałe efekty, stanowiąc duży krok w rozwoju zarówno funkcji umysłowych jak i społecznych uczniów. 

Zwykle efektem treningów jest zwiększenie zasobów pamięciowych, wzrost koncentracji, przyspieszenie procesów kojarzeniowych, poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwój kreatywność i twórczego myślenia, łatwiejsze opanowywanie tremy i silnych emocji, wzrost samooceny, wytrzymałości poznawczej oraz motywacji do nauki i do pracy. Efekty treningu są długotrwałe. Wyuczona umiejętność świadomego przełączania się pomiędzy różnymi stanami mentalnymi - o ile będzie wykorzystywana na co dzień - jest trwała. Trening EEG biofeedback powoduje zmianę stylu życia. Pewność siebie, lepsze kontakty z bliskimi, nowe zainteresowania, polepszą jakość życia. 

Jak długo trwa trening Biofeedback?

Trening EEG biofeedback składa się z szeregu sesji treningowych. Liczba sesji zależy od rozpoznanego problemu, celów treningu oraz indywidualnej krzywej uczenia się. Z doświadczeń wynika, że pierwsze efekty treningu są widoczne po 10-12 sesjach (przy 2 sesjach w tygodniu). W konkretnych przypadkach liczba takich sesji może być jednak większa (najczęściej 20 - 30) tak, aby nastąpiło utrwalenie pożądanego wzorca fal mózgowych. Wskazane jest aby sesje treningowe wykonywać przynajmniej dwa razy w tygodniu, najlepiej o podobnej porze dnia. Czas trwania sesji to 45 minut.

Systematyczność treningów EEG Biofeedback ma ogromne znaczenie w tempie zmian, jakie zachodzą w zachowaniu dziecka. Treningi powinny odbywać się minimum raz w tygodniu.