LITERATURA ZAWODOZNAWCZA

Artykuły z czasopism

 • Biblioteka szkolna wsparciem doradztwa zawodowego / Małgorzata Solecka-Koplin // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 11, s. 5-8

 • Co dalej ze mną? / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2015, nr 18, s. 14

 • Doradcą się jest, a nie tylko bywa / Monika Sylwestrzak-Buczyńska // UczMy. – 2017, nr 2, s. 11-13

 • Doradztwo zawodowe jako jedno z zadań zespołu / Marlena Działabij-Drupka// Głos Pedagogiczny . - 2011, nr 12, s. 16-18

 • Efekt trwałości / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. - 2015, nr 30/31, s. 16

 • Formy doradztwa edukacyjno-zawodowego / Marta Napierała, Marcin Gawroński // UczMy. – 2017, nr 2, s. 15-17

 • Jak pomóc uczniom w wyborze zawodu? /Agnieszka F. Handzel // UczMy. – 2017, nr 2, s. 44-45

 • Mądre doradztwo pomoże lepiej wejść w dorosłe życie / Małgorzata Krawczyk-Blicharska // Nowe Horyzonty Edukacji . - 2013, nr 2, s. 59-61

 • Planowanie przyszłości uczniów / Julia Jajkiewicz // TIK w Edukacji. - 2017, nr 3, s. 54-55

 • Poznaj siebie! / Tomasz Ogrodnik // Wychowawca. - 2016, nr 10, s. 24-25

 • Praca z grupą w doradztwie edukacyjno-zawodowym / Paulina Andrys // UczMy. – 2017, nr 2, s. 13-15

 • Rola i zadania doradcy zawodowego / Agata Rakoca-Grzybowska // UczMy. – 2017, nr 2, s. 8-9

 • Skuteczny doradca edukacyjno-zawodowy / Danuta Frankowska // UczMy. – 2017, nr 2, s. 10-11

 • Szukając sprzymierzeńców / Marlena Działabij-Drupka// Głos Pedagogiczny . - 2012, nr 1, s. 52-53

 • Wewnąrzszkolny system doradztwa edukacyjno-zawodowego (WSDEZ) / Wiesława Kitajgrodzka // UczMy. – 2017, nr 2, s. 5-8

 • Współczesne problemy kształcenia zawodowego w Polsce / Franciszek Szlosek // Meritum. – 2017, nr 1, s. 2-8

 • Wybór zawodu a okres adolescencji – proces przejścia z dzieciństwa w dorosłość / Jerzy Bielecki // Meritum. – 2017, nr 1, s. 24-28

Książki

 • ABC poradnictwa zawodowego w szkole : praca zbiorowa / [oprac. red. Marta Kotarba, Marta Łuczak]. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji

 • awodowej i Ustawicznej, 2008 (BW 164217)

 • Drogi kariery : jak wspomagać rozwój zawodowy dzieci i młodzieży / Teresa Chirkowska-Smolak, Aleksander Hauziński, Marcin Łaciak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011 (BW 168273; BC 377/168039)

 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe : przykładowe rozwiązania / [pod red. Agnieszki Pfeiffer] ; Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2014 (BW 172021)

 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe [Dokument elektroniczny] : przykładowe rozwiązania. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2014

Między szkołą a rynkiem pracy : doradztwo zawodowe w szkołach zawodowych / Małgorzata Rosalska, Anna Wawrzonek. - Warszawa : Difin, 2012 (BW 169037; BC 377 / 168752)

 • Podstawy poradnictwa kariery : poradnik dla nauczycieli / Bożena Wojtasik. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2011 (BW 170786; 170787)

 • Pomaganie z pasją : poradnictwo edukacyjno-zawodowe w poradni psychologiczno-pedagogicznej / Anna Jaskulska. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2015 (BW 173547, 173548)

 • Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci i młodzieży w szkołach i ośrodkach specjalnych / Barbara Górka ; Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2015 (BW 173545, 173546)

 • Pedagogika pracy :doradztwo zawodowe /pod red. Henryka Bednarczyka,

Janusza Figurskiego, Mirosława Żurka. Warszawa : Wyższa Szkoła

Pedagogiczna ZNP ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, [2004].

Publikacja omawia współczesne trendy i problemy doradztwa zawodowego,

metody i techniki oraz narzędzia stosowane w pracy doradcy. Przedstawia

orientację i poradnictwo zawodowe w szkołach w Polsce i w innych krajach

Unii Europejskiej. Charakteryzuje wybrane instytucje rynku pracy

oraz zawiera wykaz adresów internetowych agencji doradztwa personalnego i

pośrednictwa pracy, klasyfikację zawodów i specjalności, klasyfikację

zawodów szkolnictwa zawodowego, Polską Klasyfikację Edukacji, Polską

Klasyfikację Działalności, projekt standardu kwalifikacji zawodowych dla

zawodu doradca zawodowy.

 • Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi :materiały dla nauczycieli. Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, [ca 2010].

 • Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka :wybrane

aspekty /red. nauk. Daniel Kukla, Łukasz Bednarczyk. --Warszawa : Difin,

2010.

 • Rosalska Małgorzata.Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego :przewodnik dla nauczyciela i Doradcy. Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2012.Książka adresowana jest do wszystkich tych, którzy wspierają inne osoby w planowaniu i realizowaniu planów edukacyjnych oraz zawodowych. Celem publikacji jest wzmacnianie kompetencji doradczych w obszarze związanym z diagnostyką. Zaprezentowano propozycje modeli, schematów diagnostycznych oraz metody, które mogą być wykorzystywane zarówno przez profesjonalnych doradców, jak i nauczycieli czy wychowawców

 • Poradnictwo zawodowe : rozwój zawodowy w ujęciu przekrojowym / Daniel Kukla, Wioleta Duda (red.). - Warszawa : Difin, 2016 (BC 377 / 173810 )

 • Uczeń szkoły ogólnokształcącej na drodze rozwoju zawodowego / Justyna Bluszcz// W: W kręgu współczesnych problemów edukacyjnych / pod red. Mirosława Szymańskiego i Błażeja Przybylskiego. - Warszawa 2015. - S. 199-213 (BW 175044)

Materiały do wykorzystania w praktyce

 • Mapa poznania siebie / Joanna Góra - Olszewska// Głos Pedagogiczny . - 2013, nr 9, s. 41-42

 • Nauczyciel bibliotekarz jako doradca zawodowy [propozycja zajęć w gimnazjum] / Joanna Falborska // Biblioteka w Szkole. – 2017, nr 1, s. 16-17

 • Od aktora do autora : wspieranie młodzieży w konstruowaniu własnej kariery / Joanna Minta. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2012 (BW 169631, 169632)

 • Od marzeń do kariery [Dokument elektroniczny] : poradnik dla uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych / Małgorzata Rosalska, Anna Warzonek. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2013 (ZS Progr. komp./CD 2465;   CD 2465)

 • Planowanie kariery czyli jak wybrać zawód [Film] / Wytwórnia Filmów Szkoleniowych "Synergia". - Gdańsk : Wytwórnia Filmów Szkoleniowych "Synergia", 2007 (ZS  Nauki ekonomiczne /CD 706)

 • Rozwój zainteresowań uczniów gimnazjum drogą do kariery : innowacyjny program zajęć edukacyjnych z pakietem edukacyjnym / Agnieszka Mikina [et al.]. - Warszawa : Ecorys Polska, 2013 (BW 170334, 170335)

 • Rozwój zainteresowań uczniów gimnazjum drogą do kariery [Dokument elektroniczny] : innowacyjny program zajęć edukacyjnych z pakietem edukacyjnym. - Warszawa : Ecorys Polska, 2013 ( ZS  /CD 2355; ZS   Wyp./CD 2356)

 • Scenariusze zebrań z rodzicami : gimnazjum / Małgorzata Łoskot// Głos Pedagogiczny . - 2010, nr 11, s. 47-48 (m. in.: Wspieranie nastolatka w wyborze zawodu)

 • Szybki kurs latania, czyli jak rozwiązać zadanie z dwiema niewiadomymi / Marlena Działabij-Drupka // Głos Pedagogiczny . - 2011, nr 5, s. 28-29

 • Zawody z przyszłości a ; lekcja wychowawcza z pomysłem / Marlena Działabij-Drupka // Głos Pedagogiczny. – 2012, nr 6(40), s. 20-23

 • Zarządzanie karierą. Wyznaczanie celów życiowych / Małgorzata Solecka-Koplin // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 12, s. 10-11

    Doradztwo zawodowe – scenariusze zajęć.

 • Doradztwo zawodowe na zajęciach WOS-u. Cykl zajęć dla uczniów gimnazjum / Małgorzata Warachim. // W: Edukacja zawodoznawcza i edukacja projakościowa w szkole / red. Andrzej Krajna, Leszek Ryk, Krystyna Sujak-Lesz. - Wrocław: MarMar ; Centrum Edukacji Nauczycielskiej UW, 2005. - S. 103 - 110 Sygnatura: 94 622 2.

 • Indywidualny projekt kariery - porfolio dla młodzieży / Elżbieta Żywiec - Dąbrowska // Pedagogika Pracy. - 2008, nr 52, s. 143 - 149 3.

 • Kim będę, gdy dorosnę? Poznajemy zawody. Scenariusz zajęć świetlicowych/ Marzena Białkowska // Świetlica w Szkole. - 2009, nr 2, s. 27 - 28. 4.

 • Komunikacja i zachowania niewerbalne a skuteczność rozmowy kwalifikacyjnej / Wiesław Sikorski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2012, nr 1 s. 123 - 132 5.

 • Koniec gimnazjum - moment ważnych decyzji. Jak pomóc młodzieży w wyborze edukacji i pracy / Magdalena Kamieniecka // Meritum. - 2013, nr 2, s. 40 - 44. 6.

 • Moja droga rozwoju edukacyjnego : scenariusze zajęć z zakresu preorientacji zawodowej w gimnazjum / Hanna Radziszewska.- Łódź: Wydawnictwo WING, 2001 Sygnatura: 87 098 7.

 • Moja przyszłość zawodowa. // Szkoła Zawodowa. - 1999, nr 3, s. 42 - 47. 8.

 • Podejmowanie decyzji - ćwiczenia / Małgorzata Łuba // Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 12, s. 24 - 33. 9.

 • Preorientacja zawodowa dzieci w wieku przedszkolnym. Scenariusze zajęć edukacyjnych / Danuta Sowiar. // W: Edukacja zawodoznawcza i edukacja projakościowa w szkole / red. Andrzej Krajna, Leszek Ryk, Krystyna Sujak-Lesz. - Wrocław: MarMar ; Centrum Edukacji Nauczycielskiej UW, 2005. - S. 187 - 198 Sygnatura: 94 622 10.

 • Projekt "Moje wymarzone miejsce pracy" / Maria Krogulec-Sobowiec. // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2004, nr 5, s. 26 - 30. 11.

 • Propozycje lekcji z preorientacji zawodowej dla uczniów klas trzecich gimnazjum / Izabella Mosańska. // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 2, s. 23 - 24. 12.

 • Przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. Scenariusz spotkania z rodzicami - klasa III gimnazjum / Renata Chortyńska. // Wychowawca. - 2015, nr 10, s. 33. 13.

 • Przykłady dobrej praktyki. Pedagog szkolny w szkole zawodowej / Anatol Bodanko. // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 3, s. 20 - 22. 14.

 • Wsparcie coacha w procesie rozwoju zawodowego / Anna Piętoń // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2017, nr 1 s. 147 - 157 15.

 • Wybieramy swój przyszły zawód. Scenariusz lekcji / Jolanta Białek. // Charaktery. - 2002, nr 5, s. 25. 16.

 • Zestaw scenariuszy lekcji wychowawczych z zakresu orientacji zawodowej i aktywnego poszukiwania pracy / materiały pokursowe. // W: Jak zaplanować pracę w szkole ponadgimnazjalnej? / Pod red. Danuty Kitowskiej. - Piła: Pracownia Wydaw.-Edukacyjna K&K, 2003. - S. 55 - 91 Sygnatura: 90 087-8P

Netografia

Przygotowała mgr Barbara Puchała - Pałka