LITERATURA LOGOPEDYCZNA

PROPOZYCJA LOGOPEDÓW

 1. Czy moje dziecko mówi poprawnie : poradnik logopedyczny / Katarzyna Wnukowska. – Gdańsk : "Harmonia", 2010. – 72 s.

 2.  Chcę mówić wyraźnie /Małgorzata Miękus /Impuls 2001

 3. Ćwiczenia oddechowe w profilaktyce i terapii logopedycznej dzieci w wieku przedszkolnym / Ewa Małgorzata Skorek // W: Profilaktyka i rehabilitacja głosu, mowy / red. nauk. Lidia KataryńczukMania, Iwona Kowalkowska. – Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytet Zielonogórski, 2006. – S. 77-92

 4. Dokumentowanie terapii logopedycznej / Maciej Gibiński, Agnieszka Bzdyk-Gibińska. – Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2016. – 168 s.

 5. Dwujęzyczność i wychowanie dwujęzyczne z perspektywy lingwistyki i logopedii / Małgorzata Rocławska-Daniluk. – Gdańsk ; Sopot : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2011. – 188 s.

 6. Edukacyjne programy komputerowe w kształtowaniu prawidłowej wymowy u dzieci przedszkolnych / Krystyna Żuchelkowska // W: Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji / red. nauk. Dorota Siemieniecka. – Toruń : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015. – S. 329-341

 7. Grupowa terapia logopedyczna - wybór czy przymus logopedy? / Agnieszka Hamerlińska // W: Nauczyciele wobec wyzwań współczesności : doświadczenia, badania, koncepcje / red. Ewa Przygońska, Iwona Chmielewska. – Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły HumanistycznoEkonomicznej, 2009. – S. 57-67

 8. Holistyczne aspekty logopedycznej terapii jąkających się / pod red. Elżbiety M. Minczakiewicz. – Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005. – 237 s.

 9. Interaktywność w metodyce postępowania logopedycznego / Józef Surowaniec // W: Z badań nad wartościami w pedagogice / pod red. Waldemara Furmanka. – Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski : ["Fosze"], 2006. – S. 163-169

 10. Jak nasze dziecko poradzi sobie w szkole? : o zastosowaniu "Skali oceny rozwoju mowy i wymowy" / Justyna Godlewska-Kruczkowska // W: Terapia pedagogiczna w teorii i praktyce / red. nauk. Antoni Balejko, Monika Zińczuk. – Białystok : Wydaw. "Logopeda Radzi" : staraniem Podyplomowego Studium Terapii Pedagogicznej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, 2006. – S. 280-289

 11. Jak zachęcić 2-latka do mówienia? : logopedyczny poradnik dla rodziców / Marzena BekusRichane. – Kraków : "Impuls", 2015. – 104 s.

 12. Język i logopedia / red. nauk. Zofia Zaron, Józef Porayski-Pomsta. – Warszawa : Bel Studio : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Instytut Polonistyki Stosowanej, 2013. – 197 s.

 13. Kocham uczyć czytać. Poradnik dla rodziców i nauczycieli. Jagoda Cieszyńska. 2006R Kraków.

 14. Komunikacja, mowa, język w diagnozie i terapii zaburzeń rozwoju u dzieci i młodzieży niepełnosprawnej / pod red. Elżbiety M. Minczakiewicz. – Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002. – 205 s.

 15. Kształcenie logopedyczne : cele i formy / pod red. Edwarda Łuczyńskiego. – Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2000. – 125 s. 2

 16. Logopeda bliżej dziecka / Kinga Kozłowska. – Kielce: Wydaw. Uczelniane UŚ, 2004.–157s.

 17. Logopedia : pytania i odpowiedzi : podręcznik akademicki / pod red. Tadeusza Gałkowskiego i Grażyny Jastrzębowskiej. – Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2001. – 900 s.

 18. Logopedia : pytania i odpowiedzi : podręcznik akademicki. T. 1, Interdyscyplinarne podstawy logopedii / pod red. Tadeusza Gałkowskiego i Grażyny Jastrzębowskiej. – Wyd. 2 zm. i poszerz. – Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2003. – 396 s.

 19. Logopedia : pytania i odpowiedzi : podręcznik akademicki. T. 2, Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci i osób dorosłych / pod red. Tadeusza Gałkowskiego i Grażyny Jastrzębowskiej. – Wyd. 2 zm. i poszerz. – Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2003. – 860 s.

 20. Logopedia : teoria i praktyka / pod red. Małgorzaty Młynarskiej i Tomasza Smereki. – Wrocław : "A linea", 2005. – 536 s.

 21. Logopedia : teoria zaburzeń mowy / red. nauk. Stanisław Grabias, Marek Kurkowski. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, cop. 2012. – 701 s.

 22. Logopedia : teoria zaburzeń mowy / red. nauk. Stanisław Grabias, Marek Kurkowski. – Wyd. 2. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, cop. 2014. – 701 s.

 23. Logopedyczna różnicowania artykulacji głosek sz-s, s-ś, sz-ś : scenariusze zajęć / Romana Sprawka. – Gdańsk : "Harmonia", 2012. – 137 s.

 24. Logopedyczne zabawy grupowe dla dzieci od 4 do 7 lat / Romana Sprawka, Joanna Graban. – Wyd. 2. – Gdańsk : "Harmonia", 2005. – 157 s.

 25. Medycyna w logopedii : terapia, wspomaganie, wsparcie : trzy drogi - jeden cel / red. nauk. Jacek Jarosław Błeszyński. – Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2013. – 215 s.

 26. Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki / red. nauk. Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray. Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2015. – 450 s.

 27. Metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii / pod red. Marleny Kurowskiej i Ewy Wolańskiej ; Towarzystwo Kultury Języka. Sekcja Logopedyczna. – Warszawa : "Elipsa", 2015. – 313 s.

 28. Metody terapii logopedycznej dzieci głuchych i słabo słyszących / Grażyna Gunia // W: Aktualne problemy wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych / red. Stanisława Mihilewicz. – Kraków : "Impuls", 2000. – S. 89-105

 29. Metody, techniki i zasady terapii logopedycznej / Viktor Lechta // W: Teoretyczne i praktyczne aspekty terapii pedagogicznej osób z niepełnosprawnością / pod red. Barbary Oszustowicz, Viktora Lechty. – Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009. – S. 37-59

 30. Mózgowe porażenie dziecięce w teorii i praktyce logopedycznej / Mirosław Michalik. – Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2015. – 183 s.

 31. Multimedialny Pakiet Logopedyczny / Joanna Gruba // W: Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy / red. Wacław Strykowski, Wojciech Skrzydlewski. – Poznań : "eMPi2", 2004. – S. 335-340

 32. Nasze dziecko uczy się mowy, L. Kaczmarek, Lublin 1988

 33. Nauka czytania krok po kroku. Jak przeciwdziałać dysleksji. Jagoda Cieszyńska / Kraków

 34. NLP w logopedii / Harald Panknin, Urban Elsässer. – Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2013. – 146 s.

 35. Opieka logopedyczna w przedszkolu : profilaktyka, diagnoza, terapia / Katarzyna Węsierska. – Toruń : "Akapit", 2013. – 318 s.

 36. Owocna edukacja : mowa : przewodnik do zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniamu rozwoju mowy / Elżbieta Chmielewska. – Kielce : MAC Edukacja - Grupa Edukacyjna, cop. 2011. – 97 s.

 37. Podręczny leksykon logopedyczny / Ulrike Franke. – Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2014. – 376 s.

 38. Profilaktyka logopedyczna w przedszkolu w świetle nowej podstawy programowej / Iwona Poczęsny // W: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna w dobie przemian / red. nauk. Marzena Chrost, Anna Królikowska. – Kraków : Akademia Ignatianum : Wydaw. WAM, 2014. – S. 275-283

 39. Programy multimedialne jako narzędzia wykorzystywane przez nauczycieli w terapii logopedycznej / Anna Waligóra-Huk // W: Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji / red. nauk. Dorota Siemieniecka. – Toruń : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015. – S. 343-354

 40. Przyczyny zaburzeń artykulacji zlokalizowane w układzie obwodowym / Ewa JeżewskaKrasnodębska ; Centrum Terapii Dziecka "Logos" w Otwocku. – Kraków : "Impuls", 2015. – 157 s.

 41. Psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne wspomaganie rozwoju wysokofunkcjonujących dzieci ze spektrum autyzmu (ASD). Cz. 1 / Karina Szafrańska, Iwona Klonowska-Senderska // W: Medycyna w logopedii : terapia, wspomaganie, wsparcie : trzy drogi - jeden cel / red. nauk. Jacek Jarosław Błeszyński .-Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2013. – S. 81-96

 42. Rozwój myśli logopedycznej w Polsce - zarys problematyki / Agnieszka Płusajska-Otto // W: Pedagogika specjalna : różne poszukiwania - wspólna misja / [red. Monika Bielska-Łach]. – Warszawa : Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2009. – S. 86-102

 43. Skąd przychodzi bajka : scenariusze zajęć przedszkolnych oraz wczesnoszkolnych na codzienne ćwiczenia i niecodzienne okazje / Halina Okońska, Magdalena Pawińska. – Rzeszów : "Fosze", 2005. – S. 18-20: Teksty do ćwiczeń logopedycznych

 44. Specyfika terapii logopedycznej u dzieci z SLI / Anna Skoczek // W: Wspomaganie funkcjonowania psychospołecznego osób z niepełnosprawnością / red. nauk. Bożena GrochmalBach, Małgorzata Alberska, Anna Grzebinoga. – Kraków : "Ignatianum" : Wydaw. WAM, 2013. – S. 163-197

 45. Spróbujmy mówić razem : program profilaktyki logopedycznej (dla przedszkoli, klas kształcenia zintegrowanego i integracyjnego) / Bożena Dittfeld. – Kraków : "Impuls", 2004. – 125 s.

 46. Surdologopedia : teoria i praktyka / red. nauk. Ewa Muzyka-Furtak. – Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2015. – 495 s.

 47. System opieki logopedycznej w Polsce i Anglii / Ewa Słodownik-Rycaj. – Warszawa : "Żak", 2007. – 359 s.

 48. Sytuacja dzieci chorych w kontekście opieki logopedycznej / Dorota Otapowicz, Bożena Okurowska-Zawada, Wojciech Sabaniec // W: Dziecko w zmieniającej się przestrzeni życia : obrazy dzieciństwa / pod red. Jadwigi Izdebskiej i Joanny Szymanowskiej. – Białystok : "Trans Humana", 2009. – S. 413-420

 49. Szkice logopedyczne / Józef Tadeusz Kania. – Wyd. 2 popr. – Lublin : Polskie Towarzystwo Logopedyczne. Zarząd Główny, 2001. – 360 s.

 50. Teoretyczne i praktyczne podstawy logopedii w koncepcji pedagogiki leczniczej Marii Montessori / Elżbieta Maria Minczakiewicz // W: Medycyna w logopedii : terapia, wspomaganie, wsparcie : trzy drogi - jeden cel / red. nauk. Jacek Jarosław Błeszyński. – Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2013. – S. 11-30

 51. Terapia jąkania u dzieci w młodszym wieku szkolnym : podręcznik dla logopedów / Carl W. Dell jr. – Kraków : "Impuls", 2008. – 148 s.

 52. Terapia logopedyczna / red. nauk. Ditta Baczała, Jacek J. Błeszyński. – Toruń : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014. – 289 s.

 53. Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy : wybrane problemy teorii i praktyki surdologopedycznej / Grażyna Gunia. – Kraków : "Impuls", 2006. – 226 s.

 54. Terapia logopedyczna dziecka z wymową bezdźwięczną uwarunkowaną zaburzeniami słuchu fonematycznego / Anna Chrzanowska // W: Terapia pedagogiczna w teorii i praktyce / red. nauk. Antoni Balejko, Monika Zińczuk. – Białystok : Wydaw. "Logopeda Radzi", 2006. – S. 181-186

 55. Terapia logopedyczna głosek szeregu syczącego : scenariusze zajęć / Romana Sprawka. – Gdańsk : "Harmonia", 2011. – 94 s.

 56. Terapia logopedyczna w rehabilitacji osób niesłyszących / Grażyna Gunia // W: Krakowska pedagogika specjalna / pod red. Janiny Wyczesany. – Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010. – S. 105-112

 57. Terapia pedagogiczna : przewodnik bibliograficzny / oprac. Marta Bogdanowicz. – Gdańsk : "Harmonia", 2005. – 201 s.

 58. Terapia wad wymowy / Edyta Lichota. – Kraków : "Impuls", 2005. – 145 s.

 59. Terapia zaburzeń mowy : materiały pomocnicze do pracy z dziećmi starszymi i dorosłymi / Barbara Wiśniewska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002. – 216

 60. Wczesna interwencja terapeutyczna /Jagoda Cieszyńska,Marta Korendo – Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2008

 61. Wczesna interwencja w logopedii / red. nauk. Jacek J. Błeszynski, Ditta Baczała. – Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2015. – 196 s.

 62. Wieloaspektowość diagnozy i terapii logopedycznej / pod red. Katarzyny Kokot. – Wrocław : "Atut", 2012. – 154 s.

 63. Wskazówki do działań logopedycznych w pracy logopedy szkolnego : wybrane zagadnienia / Marzenna Zaorska. – Toruń : "Akapit", 2009. – 103 s.

 64. Wychowanie językowe i opieka logopedyczna jako jeden ze współwarunkujących się wymiarów w socjalizacji dziecka / Danuta Dramska // W: Niektóre obszary pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej szkoły oraz środowiska lokalnego / pod red. Teresy Wilk. – Kraków : "Impuls", 2008. – S. 89-102

 65. Wykorzystanie ćwiczeń wokalnych w rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego / Ewelina Jutrzyna // W: Profilaktyka i rehabilitacja głosu, mowy / red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania, Iwona Kowalkowska. – Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006. – S. 127-138

 66. Zabawy i ćwiczenia logopedyczne. Poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców. Seria LOGOPEDIA, /Anna Chrzanowska, Katarzyna Szoplik

 67. Z logopedią na ty : podręczny słownik logopedyczny / Ewa Małgorzata Skorek. – Wyd. 2. – Kraków : "Impuls", 2005. – 202 s.

 68. Zaburzenia artykulacji : teoria i praktyka / Anna Sołtys-Chmielowicz. – Kraków : "Impuls", 2011. – 199 s.

 69. Zacznij od samogłoski : samogłoska w logopedii artystycznej / Bogumiła Toczyska. – Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2016. – 371 s.

 70. Zarys terapii pedagogicznej dzieci z autyzmem / Anna Rozetti-Szymańska, Joanna Wójcik, Tadeusz Pietras / W: Autyzm : epidemiologia, diagnoza i terapia / pod red. Tadeusza Pietrasa, Andrzeja Witusika i Piotra Gałeckiego – Wrocław : "Continuo", 2010. – S. 195-217

   ARTYKUŁY Z CZASOPISM

  1. Diagnoza i terapia zaburzeń płynności mówienia : studium przypadku jedenastoletniej uczennicy / Joanna Soboń // Logopedia. – T. 38(2009), s. 247-267

  2. Gimnastyka buzi i języka / Klaudia Patoła-Haber // Doradca Dyrektora Przedszkola. – 2011, [nr] 20, s. 8-15

  3. „Już mówię” : program dodatkowych zajęć logopedycznych / Joanna Gąsior // Twórczy Nauczyciel. – Nr 11(2006), s. 57-68

  4. Komputer oknem na świat dzieci i młodzieży z uszkodzeniami neurologicznymi i ograniczeniami kontaktu / Elżbieta M. Minczakiewicz // Rewalidacja. – 2008, nr 1, s. 47-53 5. Logopeda o szkole integracyjnej i logoterapii dziecka z wadą słuchu / Niedźwiecka Zyta // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 3, s. 22-23

  6. Logopeda w szkole... / Alicja Wiland // Życie Szkoły. – 2007, nr 3, s.43-45

  7. Logopeda wraca za 20 minut... / Katarzyna Wolińska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2010, nr 6, s. 57-58

  8. Logopedia - nauka o biologicznym uwarunkowaniach języka i zachowaniach językowych / Stanisław Grabias // Logopedia. – T. 39/40(2010/2011), s. 9-34

  9. Logopedia - proces instytucjonalizacji dyscypliny naukowej i zawodu / Danuta Dramska // Wychowanie na co Dzień. – 2004, nr 1-2, s. 18-20

  10. Metoda Tomatisa / Zdzisław M. Kurowski // Logopedia. – T. 36(2007), s. 117-123

  11. Metoda Tomatisa, czyli stymulacja audio-psycho-lingwistyczna / Teresa SzymańskaParuszkiewicz // Nauczanie Początkowe. – 2011/2012, nr 2, s. 37-50

  12. Metoda werbo-tonalna w terapii dzieci z uszkodzeniami słuchu / Anita Trochymiuk // Logopedia. – T. 36(2007), s. 125-136

  13. Model współpracy pedagoga-logopedy z rodzicami i nauczycielami w kształtowaniu płynności mówienia dziecka / Wanda Kostecka // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. – T. 25(2005), s. 42-49

  14. Postępowanie logopedyczne : diagnoza, programowanie terapii, terapia / Stanisław Grabias // Logopedia. – T. 37(2008), s. 13-27

  15. Postępowanie logopedyczne w przypadku wadliwej wymowy - dyslalia czy dysglosja / Barbara Ostapiuk, Lilianna Konopska, Małgorzata Stecewicz // Logopedia. – T. 37(2008), s. 127-130

  16. Przyczyny wad wymowy i sposoby zapobiegania / Anna Cencora // Bliżej Przedszkola. – 2011, nr 7-8, s. 105-107

  17. Spotkanie logopedy z rodzicami / Katarzyna Pardej // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 8, s. 47-51 6

  18. Standard postępowania logopedycznego w afazji / Jolanta Panasiuk // Logopedia. – T. 37(2008), s. 255-278

  19. Standard postępowania logopedycznego w dyslalii ankyloglosyjnej / Barbara Ostapiuk // Logopedia. – T. 37(2008), s. 141-166

  20. Standard postępowania logopedycznego w pragnozji / Jolanta Panasiuk // Logopedia. – T. 37(2008), s. 279-296

  21. Standard postępowania logopedycznego w przypadku alalii i niedokształcenia mowy o typie afazji / Jolanta Panasiuk // Logopedia. – T. 37(2008), s. 69-88

  22. Standard postępowania logopedycznego w przypadku alalii prolongaty / Joanna Stasiak // Logopedia. – T. 37(2008), s. 39-57

  23. Standard postępowania logopedycznego w przypadku autyzmu wczesnodziecięcego / Jagoda Cieszyńska // Logopedia. – T. 37(2008) , s. 99-105

  24. Standard postępowania logopedycznego w przypadku dyslalii / Anna Sołtys-Chmielowicz // Logopedia. – T. 37(2008), s. 59-67

  25. Standard postępowania logopedycznego w przypadku dysleksji rozwojowej / Aneta Domagała, Urszula Mirecka // Logopedia. – T. 37(2008), s. 117-125

  26. Standard postępowania logopedycznego w przypadku dyzartrii / Urszula Mirecka // Logopedia. – T. 37(2008), s. 235-242

  27. Standard postępowania logopedycznego w przypadku giełkotu / Tomasz Woźniak // Logopedia. – T. 37(2008), s. 227-234

  28. Standard postępowania logopedycznego w przypadku jąkania / Tomasz Woźniak // Logopedia. – T. 37(2008), s. 217-226

  29. Standard postępowania logopedycznego w przypadku oligofazji / Urszula Jęczeń // Logopedia. – T. 37(2008), s.89-97

  30. Standard postępowania logopedycznego w przypadku osób laryngektomowanych / Joanna M. Kamuda-Lewtak // Logopedia. – T. 37(2008), s. 207-215

  31. Standard postępowania logopedycznego w przypadku osób z rozszczepem wargi i podniebienia / Danuta Pluta-Wojciechowska // Logopedia. – T. 37(2008), s. 175-205

  32. Standard postępowania logopedycznego w przypadku osób z wadą zgryzu / Lilianna Konopska // Logopedia. – T. 37(2008), s. 131-139

  33. Standard postępowania logopedycznego w przypadku zaburzeń głosu / Marta Wysocka [et al.] // Logopedia. – T. 37(2008), s. 243-254

  34. Standard postępowania logopedycznego w przypadku zaburzeń słuchu / Zdzisław Marek Kurkowski, Anita Trochymiuk, Ewa Muzyka // Logopedia. – T. 37(2008), s. 29-37

  35. Standard postępowania logopedycznego w przypadku zespołu Aspergera / Marta Korendo // Logopedia. – T. 37(2008), s. 107-115

  36. Standard postępowania logopedycznego w schizofazji / Tomasz Woźniak // Logopedia. – T. 37(2008), s. 313-322

  37. Terapia logopedyczna i komputer / Marlena Modrzejewska-Trocha // Nowe w Szkole. – 2002, nr 4, s. 11-12

  38. Terminy medyczne pomocne w praktyce logopedycznej (objaśnienia i komentarze do wybranych zagadnień) / Barbara Wiśniewska // Rewalidacja. – 2010, nr 1, s. 126-136

  39. Wskazówki logopedyczne / Magdalena Bocheńska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2013, nr 3, s. 48-49

  40. Zeszyty logopedyczne / Halina Cegielska-Olender, Agnieszka Krywult // Twórczy Nauczyciel, nr 11(2006), s. 38-43

  41. Znaczenie oceny i wczesnej stymulacji logopedycznej dziecka z rozszczepem wargi i/lub podniebienia / Elżbieta Stecko // Rewalidacja. – 2012, nr 1, s. 71-7

                                 Przygotowała mgr Iwona Śliwa