GRUPY WSPARCIA NA TERENIE POWIATU LIMANOWSKIEGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej (34 – 600 Limanowa ul. Józefa Marka 8, www.pcpr-limanowa.pl ) prowadzi następujące grupy wsparcia:

  • Grupa wsparcia dla opiekunów osób z niepełnosprawnością,

Opiekunowie uczestnicząc w spotkaniach grupy otrzymują wsparcie i pomoc w przeciwstawianiu się zwątpieniu czy bezradności, która może im towarzyszyć w trakcie opieki nad osobą z niepełnosprawnością. Doświadczenie pokazuje, iż uczestnictwo w spotkaniach grupy wsparcia zmniejsza napięcie emocjonalne, zapobiega powstawaniu i pogłębianiu się poczucia osamotnienia u opiekunów.

Tel. (18) 33-37-825

  • Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie,

Grupa wsparcia skierowana do osób doznających przemocy w rodzinie celem wsparcia ich w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych.

Osoby biorące udział w grupie wsparcia będą miały możliwość wymieniany własnych doświadczeń, a także ich odreagowania i otrzymania emocjonalnego wsparcia.

Tel. (18)33-37-912

  • Grupa wsparcia dla pracowników socjalnych,

Celem spotkań grupy wsparcia jest m.in. uzyskanie wsparcia zarówno emocjonalnego jak i merytorycznego poprzez dzielenie się wzajemną pomocą w rozwiązywaniu trudności w pracy.

Tel. (18)33-37-912

  • Grupa wsparcia dla asystentów rodziny,

Celem spotkań grupy wsparcia jest m.in. uzyskanie wsparcia zarówno emocjonalnego jak i merytorycznego poprzez dzielenie się wzajemną pomocą w rozwiązywaniu trudności w pracy.

Tel. (18)33-37-912

  • Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych,

Spotkania grupy wsparcia stanowią możliwość zbudowania forum wzajemnej wymiany doświadczeń oraz otrzymania wsparcia w grupie osób pełniących taką samą funkcję – tworzących rodziny zastępcze.

Tel. (18) 44-99-757

  • Grupa pomagaczy.

Celem „Grupy pomagaczy” jest wypracowanie sposobów pomocy, które można wykorzystać w codziennej pracy z osobami doświadczającymi problemów osobistych, rodzinnych, społecznych, szkolnych, zdrowotnych, zawodowych i innych.

Do grona osób „Grupy pomagaczy” zapraszamy wszystkich chętnych, którzy na co dzień borykają się z trudnościami związanymi z pomaganiem innym, którzy nie są pewni czy dobrze, czy źle pomagają, czy mogą coś zmienić w podejściu do rozwiązania danych problemów. Zapraszamy więc pedagogów, psychologów, nauczycieli, asystentów rodziny; ogólnie przedstawicieli placówek oświatowych, ośrodków pomocy społecznej, poradni, instytucji rynku pracy, sądownictwa itp.

Tel. (18)33-37-912

Przygotowała mgr Iwona Śliwa